Diverse onderwerpen bij TeTech.

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Presentaties

Op deze pagina treft u diverse (veelal technische) onderwerpen/documenten aan (of links ernaar). Ze hoeven niet perse te maken te hebben met de professionele activiteiten van TeTech.

Voor de TeTech documenten geldt: zij zijn bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, vermenigvuldigen is toegestaan uitsluitend t.b.v. persoonlijk niet commercieel gebruik, mits in zijn geheel, ongewijzigd en voorzien van bronvermelding, TeTech is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van enig gegeven uit de verstrekte informatie.


Ongebalanceerde klasse E oscillators (PDF, 400kB). Dit document behandelt de klasse E versterker en klasse E oscillator. Klasse E oscillatoren hebben een hoog rendement (in orde van 90%). Met een MOSFET en een hand vol onderdelen is een klasse E oscillator te bouwen. Het document behandelt ook de toepassing in hoogspanning DC-DC conversie.

Ontwerp van 80m antenne voor lokaal verkeer (NVIS). (230kB, PDF). Dit document behandelt het ontwerp van een NVIS dipoolantenne voor 80m band t.b.v regionaal JOTA verkeer. Er wordt ook aandacht geschonken aan grondverliezen, geleidingsverliezen en diëlectrische verliezen.

Omhullende stabiliteit van klasse C LC-oscillatoren (PDF, 530kB). Dit document behandelt de omhullende (in)stabiliteit in LC vermogensoscillatoren en toont een korte ontwerpprocedure voor de klasse C oscillator met één transistor.

Overeenkomsten tussen Common Collector en Common Emitter UHF en SHF oscillatoren. (PDF)

Eigenschappen van de halve golf eindgevoede dipool (monopool). (2.5MB, PDF). Dit document behandelt de eindgevoede halve golf dipool (halve golf monopool). Aan bod komen: bandbreedte, impedantie, common mode / mantelstroomproblematiek, aanpassingsmethoden, afregelprocedure en keuze verticaal/horizontaal, tevens zijn ontwerpvoorbeelden gegeven voor 2m, 10m, en 70cm band.

Prestaties van niet afgestemde verkorte dipolen (inclusief vergelijking met niet optimaal afgestemde magnetische lus). (87kB, PDF)

Short Wave stations with Spanish Service.

Emisoras en onda corta con servicio Español.

Kortegolf stations met Spaanstalige uitzendingen.

Gap-berekening is een leuke Excel Spreadsheet ten behoeve van het ontwerpen van spoelen met (ferriet)kern en luchtspleet. Leest u eerst de toelichting (PDF, 190kB).

Gebruik van ferrietkernen in balun transformatoren (PDF, 200kB) Dit document bevat een ontwerpprocedure en rekenvoorbeeld voor baluns op basis van "Transmission Line Transformers".

Formules voor de magnetische dipool en elektrische dipool (PDF, 202kB, versie 2005). Dit document bevat diverse formules voor de magnetische en elektrische dipool en enkele praktische voorbeelden m.b.t. EMC en elektrisch kleine antennes. Er wordt kort ingegaan op het gedrag van diëlectrische materialen.

6W TL buis inverter (PDF, 130kB). Beschrijving van een eenvoudige 12V inverter (rapid of pre-heat start) voor 6 of 8 W miniatuur TL buis (F6T5, F8T5). Het document bevat eveneens algemene informatie over de TL-buis.

Meer over elektronica en links naar collega elektronicabedrijven vindt u op:
elektronica.startkabel.nl.
elektronica.pagina.nl.
elektronica opzijnbest.Indien u wilt reageren op deze pagina, mail dan naar: divers@tetech.nl

Terug naar TeTech                Begin van PaginaDeze pagina is bijgewerkt op 17 oktober 2017.